Collecties

Vanmoerkerke-collectie te Oostende
Herbert-foundation te Gent
Vanhaerents-collectie te Brussel
Maison Particulière Brussel
Bezoek aan de Triënnale 2015 te Brugge

Vanmoerkerke-collectie te Oostende

Rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling ‘Things I Can’t Live Without’ (curator Jason Ysenburg) tot augustust 2015 Een reflectie op de verzamelaar!

Herbert-foundation te Gent

Rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling ‘Carte du monde poétique’ tot 15 november 2015 Een ware hommage aan Marcel Broodthaers! Rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling ‘Accelerazione’ tot 15 november 2015 Kunstenaars uit de eigen collectie worden hij bij elkaar gebracht die elk op hun manier de kunst van de jaren 1970 en 1980 mede bepaald hebben

Vanhaerents-collectie te Brussel

Rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling ‘Man in the Mirror’ Een confrontatie van jonge kunstenaars met het werk van de hedendaagse kunstenaars die hen inspireerden.

Maison Particulière Brussel

Rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling ‘Iconisch’ Een mengeling van stijlen en periodes, een confrontatie van voorliefdes, maar allesbepalend is de macht van het beeld!

Bezoek aan de Triënnale 2015 te Brugge

Een wandeling in de Brugse oude binnenstad. We vinden er het antwoord van hedendaagse kunstenaars en architecten op de vraag ‘Hoe zou Brugge er uit zien zo de miljoenen toeristen die jaarlijks Brugge bezoeken, zouden besluiten om hier te blijven...’ Tegelijk wordt er aandacht geschonken aan de hedendaagse architecturale ingrepen in de binnenstad.