Wandelvoordrachten

Architectuur in Brugge
Bruges la Morte
Financiën in de Middeleeuwen
De Luister van Bourgondisch Hof
Maçonnieke Brugge

Architectuur in Brugge (het verhaal van oud en heden)

Op de meest histrorisch beladen plaats in de Brugse binnenstad treffen we zowat alle architecturale stijlen aan. Art-Confrontation gaat een dialoog aan met dat samengaan, van Romaanse tot Hedendaagse architectuur en het is juist dat samengaan van oud en nieuw dat het mogelijk maakt om de omgeving op een boeiende manier te ontdekken.

Bruges Ia Morte (hoe dood was Brugge?

Op de meest histrorisch beladen plaats in de Brugse binnenstad treffen we zowat alle architecturale stijlen aan. Art-Confrontation gaat een dialoog aan met dat samengaan, van Romaanse tot Hedendaagse architectuur en het is juist dat samengaan van oud en nieuw dat het mogelijk maakt om de omgeving op een boeiende manier te ontdekken.

Financiën in de Middeleeuwen

In de Middeleeuwen was Brugge het financieel handelscentrum. Volgeladen schepen voerden vanuit het Noorden van de stad naar de binnenstad waar ze opgewacht werden door handelaars, bankiers, makelaars, vreemde kooplui

Op deze wandeling ontdekken we hoe de handel werd bedreven, een financieel netwerk tot stand kwam, hoe die handelaars en makelaars bijeenkwamen, woonden en werkten.

De Luister van het Bourgondisch Hof te Brugge (Het Gouden Brugge)

De 15e eeuw wasvoor Brugge de Gouden Eeuw De Bourgondische hertogen vestigden hun hof in Brugge en omringden zich met alle luister en weelde. De Bourgondiers verwierven internationaal aanzien en Filips de Goede stelde de prestigieuze Orde van het Gulden Vlies in waarvan de kapittels afwisselend in de St. Salvators- en 0.L. Vrouwkerk werden gehouden. Kunstenaars werden ontboden en kregen opdracht om hier hun meesterwerken te realiseren. Art-Confrontation toont u al die Bourgondische schatten en luister van weleer.

Maçonnieke Brugge

Hoe geheim is hun geheim? Tekens worden gelezen, het verhaal gebracht achter deze tekens. De Brugse vrijmetselaars, wie waren ze. waar kwamen ze bijeen, waar woonden ze? De Vrijmetselarij, een voortzetting van de Tempeliersorde of meer een voortzetting van de Middeleeuwse gilde der Metselaars of gewoon een genootschap? Art-Confrontation gaat op zoek!